Skip to content

De Microfet is een klein, geavanceerd meetsysteem die uiterst nauwkeurig druk kan registreren. door met dit instrument in de hand weerstand te geven tegen een specifieke beweging kan de kracht in een bepaalde spiergroep worden gemeten en worden weergegeven in een getal.

Door de meting zowel links als rechts uit te voeren, is het mogelijk het verschil in kracht aan te geven tussen de diverse spiergroepen van het linker en het rechter arm of been.

De spierkrachtmeting middels de Microfet wordt ook gebruikt om zwakke spiergroepen op te sporen en om de toe- of afgenomen spierkracht in de tijd weer te geven. In combinatie met uw klachtenpatroon en het tot dan toe doorlopen revalidatietraject kunnen wij aan de hand van de metingen een advies geven over de specifieke aandachtspunten in uw revalidatieplan.

Om de spierkrachtmeting met de Microfet betrouwbaar te maken is het meetprotocol binnen Kernkinetics gestandaardiseerd en zijn onze uitvoerders opgeleid in het uitvoeren en interpreteren hiervan. Alleen zo ontstaat er een meting die waarde heeft en ingezet kan worden ter ondersteuning van een behandelplan.

Back To Top